Dania główne

gołąbki włoskie
Dania główne

G(o)łąbek włoski

Wspominałam nie raz, że jestem namiętnym czytelnikiem miesięcznika „Kuchnia”. Ostatnio uzmysłowiłam sobie, że na początku każdego miesiąca czekam na płaską paczkę w czarnej folii, którą rozrywam

Scroll to Top